>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

ระดับความลึกทางเข้า
ขนทรายเข้าเสริม
กั้นเสริมรอบฟาร์ม
น้ำยังซึมเข้ารอบฟาร์ม
ทางเข้าออก
ทางเข้าออก
ทางเข้าออก ปรับให้รถวิ่งได้ง่าย
ปากซอยถนนใหญ่
ปากซอยเข้าฟาร์ม
สาย พนมฯ-บ้านสร้าง
ลูกค้าปลากระชังยังลงปลา
น้ำท่วมยังลงปลาได้
ลูกค้าต้องรับปลาที่ถนนใหญ่
ลูกค้าปลากระชังยัง สู้ สู้
ขนลูกปลาด้วยรถไถ
ท่วมยังไง ลูกค้าก็ยังสั่ง
ขายกันทั้งวันทั้งคืน
ระดับความลึก
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank