>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

ลูกปลานิล
ปลานิลรุ่น
ปลาทับทิมรุ่น
ขนย้ายลูกปลาด้วยถัง
ขนย้ายปลาทับทิมรุ่นด้วยถัง
รถขนส่งปลารุ่น
ถุงบรรจุ
เตรียมขนย้ายปลา
เตรียมบรรจุกล่องโฟม
ขนส่งทางเครื่องบิน
พื้นที่ผลิตปลารุ่น
บ่อ พ่อ แม่พันธุ์
ปลานิลแปลงเพศหางต้องแดง
ปลานิลคละเพศหางไม่แดง
บ่ออนุบาล
พ่อ แม่พันธุ์ระบบคอก
ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำ
ถังหมักจุลินทรีย์
มาตรฐานฟาร์ม พ่อ แม่พันธุ์
ลูกพันธุ์ปลาทับทิม
ลูกพันธุ์ปลานิล
ปลาทับทิมรุ่นในบ่อ
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank