>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

บทความต่าง ๆ

ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม
2011-05-15 12:02:36   ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม..
ลักษณะปลานิลจากภูมิไทยฟาร์มเมื่อเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ
2011-05-15 01:30:02   ปลานิล-ปลาทับทิม ( tilapia & red tilapia ) ..
ลักษณะปลานิลสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม ที่เตรียมจะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต
2011-05-15 10:03:05   ปลานิล ปลาทับทิม - ลักษณะพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม เตรียมที่จะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต..
       
ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม    ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม more detail
ลักษณะปลานิลจากภูมิไทยฟาร์มเมื่อเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ    - more detail
ลักษณะปลานิลสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม ที่เตรียมจะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต    ลักษณะพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม เตรียมที่จะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต - ปลานิล ปลาทับทิม more detail
   
1  
 
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank