>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

บทความต่าง ๆ

ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม
2011-05-15 12:02:36   ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม..
ลักษณะปลานิลจากภูมิไทยฟาร์มเมื่อเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ
2011-05-15 01:30:02   ปลานิล-ปลาทับทิม ( tilapia & red tilapia ) ..
ลักษณะปลานิลสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม ที่เตรียมจะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต
2011-05-15 10:03:05   ปลานิล ปลาทับทิม - ลักษณะพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม เตรียมที่จะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต..
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ ด้วยการปรับปรุงดินเพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารในบ่อเลี้ยงกุ้ง
2010-04-18 12:10:46   การเลี้ยงกุ้งโดยการสร้างห่วงโซ่อาหาร สามารถบำบัดและปรับสภาพพื้นบ่อได้ และทำให้เกิดระบบสายใยอาหาร (Food Web) ซึ่งประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารแบบซากอินทรีย์ และห่วงโซ่อาหารแบบล่าเหยื่อ โดยกระบวนการเริ่มต้นจากสารอินทรีย์ก้นบ่อ (อาหารกุ้ง ขี้กุ้ง ซากพืชซากสัตว์ที่ต..
สถานการณ์กุ้งไทยปี 53 ยังแข็ง ใกล้เคียงปี 52
2010-04-18 11:47:20   การผลิตกุ้งของไทย ปี 2553 โดยภาพรวมเบื้องต้น คาดการณ์ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงจะสามารถผลิตกุ้งได้ใกล้เคียงกับปี 2552 ที่ระดับ 540,000 ตัน โดยในปี 2552 ปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ้งในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเมื่อเทียบกับในปี 2551 แล้วเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.2 เนื่องจากป..
ธุรกิจเลี้ยงปลาของไทยในอนาคตจะรุ่งหรือร่วง
2010-04-18 11:34:24   ผ่านมา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาไทยมีความหวังเป็นที่สุดว่า จะได้รับการดูแลพิเศษจากภาครัฐเหมือนกับเกษตรกรไต้หวัน ที่วันนี้ แม้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาชั้นสูง เป็นประเทศส่งออกปลาเป็นสินค้าสำคัญ ปัจจุบันไต้หวันยังคงมีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าประม..
ฟอสฟอรัส : ต้นเหตุของปัญหาแพลงก์ตอนและการเลี้ยงกุ้ง
2010-04-18 11:12:20   อาหารกุ้งเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสที่สำคัญ โดยที่ 10-20% ของฟอสฟอรัสจะถูกเก็บไว้ในตัวกุ้ง และ 2ใน3 ของปริมาณฟอสฟอรัสจะถูกเก็บสะสมอยู่ที่ดินหรือตะกอนเลน (Sediment)ก้นบ่อ (Boyd, 1994) นอกจากนี้ฟอสฟอรัสในบ่อเลี้ยงกุ้งอาจมาจากการใช้ปุ๋ยในการทำสีน้ำ ได้แก่ ปุ๋ยแคลเ..
เลี้ยงกบ-เพาะลูกอ๊อด สร้างเงินนับล้าน/ปี
2010-04-18 11:00:40   ลักษณะของกบจาน มีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลปนเขียว ริมฝีปากมีลายพาดสีจางๆ ใต้คางบริเวณคอหอยมีจุดหรือลายสีเทา มีผิวหนังขรุขระ ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 5 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 4 ตัว ต่อหนึ่งกิโลกรัม และปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้บริโภคกันมาก ..
เลี้ยงกะพงขาวในกระชัง สร้างเงินกว่าล้านบาทต่อเดือน
2010-04-16 12:43:59   คุณสายหยุด พรหมศิริ แห่งริมน้ำบางปะกง ได้รู้จักในนามเกษตรกรหญิงเก่งที่การันตีได้ด้วยรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2549/2550 กับอาชีพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง..
ผลการใช้ “นิวตริเลค” ในบ่ออนุบาลแปลงเพศปลานิล ของภูมิไทยฟาร์ม
2009-12-07 16:39:09   ผลการใช้ “นิวตริเลค” ในบ่ออนุบาลแปลงเพศปลานิล ของภูมิไทยฟาร์ม ..
       
ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม    ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม more detail
ลักษณะปลานิลจากภูมิไทยฟาร์มเมื่อเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ    - more detail
ลักษณะปลานิลสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม ที่เตรียมจะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต    ลักษณะพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม เตรียมที่จะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต - ปลานิล ปลาทับทิม more detail
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ ด้วยการปรับปรุงดินเพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารในบ่อเลี้ยงกุ้ง    วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ผลผลิตกุ้งที่ได้มีคุณภาพ เทคนิคการทำห่วงโซ่อาหารแบบนี้ จะทำให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงและต้านทางโรคสูง เพราะได้อาหารธรรมชาติจากเลนในนากุ้ง และยังเป็นแหล่งออกซิเจนให้กับลูกกุ้งที่มีอายุระหว่าง 45-55 วัน ทำให้ในระยะนี้ไม่ more detail
สถานการณ์กุ้งไทยปี 53 ยังแข็ง ใกล้เคียงปี 52    ในปี 2552 เคยคาดการณ์ว่า มูลค่าการส่งออกกุ้งไทยจะสูงถึง 1 แสนล้านบาท แต่ก็ประสบปัญหาค่าเงินบาทแข็งในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จึงอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการในเรื่องค่าเงินบาท อย่าให้แข็งค่าจนไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ more detail
ธุรกิจเลี้ยงปลาของไทยในอนาคตจะรุ่งหรือร่วง    การเลี้ยงปลา เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน กระจายอยู่ทั้งประเทศ โดยเกษตรกรที่เลี้ยงปลาจะป็นรายย่อยเสียส่วนใหญ่หรือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายกลางหรือรายใหญ่มีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรแม้จะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ more detail
ฟอสฟอรัส : ต้นเหตุของปัญหาแพลงก์ตอนและการเลี้ยงกุ้ง    ฟอสฟอรัสมีส่วนสำคัญต่อขบวนการสร้างเปลือกของกุ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการสร้างเปลือกช่วยรักษาสมดุลกรดด่างภายในร่างกาย และรักษาความด่างศักย์ของเมมเบรน รวมทั้งใช้ในขวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย more detail
เลี้ยงกบ-เพาะลูกอ๊อด สร้างเงินนับล้าน/ปี    คุณสมพร คำพร นักเลี้ยงกบมือทองเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2548 จากสมพรฟาร์ม more detail
เลี้ยงกะพงขาวในกระชัง สร้างเงินกว่าล้านบาทต่อเดือน    สำหรับการดูแลอื่นๆ ป้าสังเกตพบว่า กะพงขาวจะเติบโตได้ดีในน้ำที่ไม่จืดไม่เค็มเกินไป และในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน น้ำจืดจะไหลลง พร้อมพาน้ำปนเปื้อนสารพิษจากแปลงเกษตรมาด้วย แล้วทำให้ปลาเป็นแผลที่เกล็ดจนตายได้ ป้าก็จะใช้เกลือสมุทรที่ซื้อมาเตรียมไว้ครั้งละมา more detail
ผลการใช้ “นิวตริเลค” ในบ่ออนุบาลแปลงเพศปลานิล ของภูมิไทยฟาร์ม    ผลการใช้ “นิวตริเลค” ในบ่ออนุบาลแปลงเพศปลานิล ของภูมิไทยฟาร์ม more detail
นายวสันต์ วรรณโกฐ์ ( ชื่อเล่น บอย ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน    มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน - ที่อยู่ 92 หมู่ 9 ต.ฝายแก้ว กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร. 081-235-9658 more detail
นายสุธี บุญกอง ( ชื่อเล่น จอร์จ ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน    - more detail
นายองค์การ เสระคุณ ( ชื่อเล่น องค์ ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน    - more detail
นายวีระยุทธ์ ใจประสงค์ ( ชื่อเล่น บอย ) -มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน    - more detail
ชาวสุราษฎร์ฯ รวมกลุ่มเลี้ยงกะพงปลอดสาร สร้างจุดแข็งกำหนดราคา    จะเลี้ยงปลากะพงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปหรือเลี้ยงด้วยอาหารสดก็ตาม สิ่งที่ผู้เลี้ยงตระหนักมาโดยตลอดคือ ปลาโตดีและคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ส่วนอาหารสดก็ต้องเลือกว่าจะใช้อะไร เหมือนเช่นกลุ่มนี้ที่เลือกใช้ปลาหลังเขียวถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าปลาเป็ด แต่หากเทียบระย more detail
แพ เชิงตะกอน ผีถึงหลุมอย่างไรก็ต้องเผา    ไปถึงและพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากลุ่มหนึ่งมีจำนวนประมาณ 10 คน พร้อมกับมีพนักงานขายอาหารของบริษัทหนึ่ง ซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามเพราะกลัวจะโดนข้อหาหมิ่นประมาท ซึ่งเป็นคดีที่กำลังฮิตกันในตอนนี้ หรือแทบทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ตอนนั้นผมคิดอยู่ใจว่า สงสัยเพื่ more detail
เลี้ยงปลากะพงไซส์จาน สวนกระแสราคาต่ำ ที่แปดริ้ว    ลูกพันธุ์ที่เลือกใช้เป็นปลารุ่นแรกที่ได้จากการเพาะพันธุ์ เหตุผลที่เลือกใช้เพราะจากประสบการณ์ในการเลี้ยงที่ผ่านมาทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนกับลูกพันธุ์รุ่นที่ 2 หรือ 3 โดยเฉพาะการเจริญเติบโต แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าปลาชุดไหนเป็นชุดแรก เพราะผู้ขายจะบอก more detail
เดินหน้าผลิตกุ้งอินทรีย์ หวังยึดตลาดพรีเมี่ยม    กุ้งอินทรีย์อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่เกษตรกรไทยควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเลี้ยงให้เป็นสินค้าอินทรีย์เพื่อการส่งออกเพื่อยึดตลาดนั้นๆในอนาคต เพราะนอกจากการผลิตในระบบอินทรีย์จะเป็นการช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็ยังเป็นการสร้างศักยภาพในการ more detail
ส่งกุ้งเข้าเกาหลี ไม่หมูอย่างที่คิด    เกาหลี เป็นประเทศที่ทำธุรกิจซื้อขายกุ้งกับเรามานาน เพียงแต่หากมองปริมาณแล้ว เทียบไม่ติดกับกลุ่มประเทศคู่ค้าหลักดังกล่าว ด้วยเพราะราคาการส่งออกที่สูงกว่าราคาขายในประเทศ ดังนั้นจึงมีผู้สนใจ(ไม่รวมห้องเย็น)ที่จะดำเนินการผู้ส่งออกกุ้งไปยังประเทศนี้มากขึ้น แต่ more detail
นักวิจัยฟันธง DHA กรดไขมันจำเป็น เสริมระบบสืบพันธุ์ ลดการแตกไซส์    วิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในแนวทางการรักษา และป้องกันไม่ให้ลูกกุ้งติดเชื้อไวรัสตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ถูกควรใช้แนวทางป้องกันโดยการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับลูกกุ้ง ซึ่งกรดไขมันในกลุ่มโอเมกา-3 ก็มีคุณสมบัติในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับลูกกุ้งได more detail
ความหวังกุ้งไทยในออสเตรเลียและอเมริกา    ตลาดออสเตรเลีย เชื่อว่าหลายท่านคงจะพอทราบกันบ้างแล้วกับข่าวที่ว่าออสเตรเลียได้มีการตั้งเงื่อนไขในการส่งกุ้งเข้าประเทศ หรือชื่อระเบียบที่เป็นทางการว่า Import Risk Analysis Report Prawns and Prawns Products หรือเรียกกันสั้นว่า IRA ซึ่งแปลให้เข้าใจง่ายๆ ว่ more detail
ชัยนาวี วิเคราะห์ อุตสาหกรรมปลานิลปี 51 ขยายตัว    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด ได้ให้ข้อมูลว่าโดยภาพรวมตอนนี้ ประเทศไทยผลิตปลานิลได้ประมาณ หนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นตันต่อปี แต่ใช้บริโภคภายในประเทศประมาณ 80-90% ที่เหลือใช้ในการส่งออก โดยแบ่งเป็นปลาตัวประมาณ 5000-8000 ตัน/ปี ปลาแล่ประมาณ more detail
เปิดสูตรการเลี้ยงปลาดุกในร่องปูน ด้วยผักตบชวา    มหาวิทยาลัยธรรมชาติ ที่ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน และใช้อาหารเม็ดผสมกับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้ปลาดุกกิน ปรากฏว่าได้ผลการเลี้ยงที่น่าพอใจทีเดียว more detail
วัลลภฟาร์มจับธุรกิจปลาน้ำจืด…2 ชนิด 2 ตลาด    วัลลภฟาร์ม บริหารงานโดยคุณวัลลภ สุมานพ เป็นฟาร์มที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาน้ำจืด 2 ชนิดคือ รับซื้อปลาบู่เพื่อส่งออก และผลิตปลาเนื้อขาวส่งห้องเย็น โดยก่อนที่จะก้าวเข้ามาจับธุรกิจปลาน้ำจืดนั้น ได้ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรของบริษัทแห่งหนึ่ง ในระหว่างนั้นมีโอกาสได้ต more detail
แค่ 10,000 ตัน ทำให้เห็นตอผุดแล้วหรอ    ทันทีที่ภาครัฐประกาศโครงการรับจำนำกุ้ง จำนวน 10,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบวิกฤตภาวะราคากุ้งตกต่ำ ก็ได้มีข่าวจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง ว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายของภาครัฐ พร้อมได้ยื่นหนังสือคัดค้าน more detail
   
1  2  Next  
 
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank