>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

logo
ลักษณะปลานิลสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม ที่เตรียมจะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต

ลักษณะปลานิลสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม ที่เตรียมจะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต
ความแตกต่างจากปลานิลโดยทั่วไปในประเทศ คือ
- ในช่วงที่ปลามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก จะเห็นเส้นข้างลำตัวเป็นทางยาวอย่างชัดเจน และจะค่อย ๆ จางเมื่อปลาโตขึ้น
- มีสัดส่วนความกว้างและความยาวสมส่วน เมื่อเลี้ยงจนมีขนาดใหญ่จะมีปริมาณของเนื้อสูง ได้น้ำหนักเมื่อจับขาย
- โตเร็ว กินอาหารเก่ง และมีความต้านทานโรคได้ดี


>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank