>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

พ่อ-แม่พันธุ์

ปัจจุบันสายพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมในประเทศไทยได้ถูกพัฒนาจนอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลก สายพันธุ์ทั้งภาครัฐและเอกชนแทบจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่การจัดการและคัดเลือกปลา เพื่อจะนำไปเป็น พ่อ-แม่พันธุ์ที่ดี แต่ละฟาร์มอาจจะมีเทคนิคปลีกย่อยที่ไม่เหมือนกัน ต้องอาศัยความชำนาญและฝีมือของผู้ปฏิบัติเป็นหัวใจ

  • ฟาร์มภูมิไทยใช้พันธุ์ปลาจากต่างประเทศเป็นสายพันธุ์หลัก (เพื่อป้องกันปัญหาเลือดชิด) เป็นสายพันธุ์ที่โตเร็ว โครงร่างใหญ่ ให้เนื้อมาก มาผสมกับสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วของไทย เพื่อให้ได้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรง โตเร็ว เนื้อมาก ทนกับสภาวะแวดล้อมในประเทศได้ดี
  • พ่อ-แม่พันธุ์ จะต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีการติดเชื้อและปรสิตภายนอก ฟาร์มมีการสุ่มตรวจเช็คเป็นระยะ
  • ใช้ พ่อ-แม่ พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ เม็ดไข่ฟองจะใหญ่ เมื่อฟักออกเป็นตัว ลูกพันธุ์จะโตเร็วและแข็งแรงกว่า
  • ใช้อาหารคุณภาพสูง บำรุงด้วยวิตามินและโปรไบโอติก ตามโปรแกรม
  • ฟาร์มภูมิไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างบ่อปูนสำหรับพัฒนาสายพันธุ์ในระดับ ปู่-ย่า, ตา-ยาย เพื่อใช้ในการผลิต พ่อ-แม่ พันธุ์ สายพันธุ์ดีโดยเฉพาะ
กระชังเก็บไข่พ่อ-แม่พันธุ์
กระชังเก็บไข่พ่อ-แม่พันธุ์
 
กระชังเก็บไข่พ่อ-แม่พันธุ์
กระชังเก็บไข่พ่อ-แม่พันธุ์
พ่อ-แม่พันธุ์สำรองพักในกระชังในบ่อ
พ่อ-แม่พันธุ์สำรองพักในกระชังในบ่อ
 
บ่อคอก พ่อ-แม่พันธุ์
บ่อคอก พ่อ-แม่พันธุ์
สายพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ
สายพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ
 
 ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
ลูกปลาจากต่างประเทศ
ลูกปลาจากต่างประเทศ
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :แนววางกระชังพ่อ-แม่พันธุ์
แนววางกระชังพ่อ-แม่พันธุ์
blank
ลูกปลาจากต่างประเทศ
ลูกปลาจากต่างประเทศ
blank
เครื่องอัดสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
เครื่องอัดสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
blank
สเปรย์น้ำเพิ่มออกซิเจน
สเปรย์น้ำเพิ่มออกซิเจน
blank
กล่องขนส่งลูกปลาจากต่างประเทศ
กล่องขนส่งลูกปลาจากต่างประเทศ
blank