>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

บ่ออนุบาลแปลงเพศ

  • การแปลงเพศ จะเริ่มตั้งแต่โรงเพาะฟัก โดยการเตรียมให้ลูกปลาแข็งแรงตั้งแต่ในถาด
  • ลูกปลาที่ฟักเป็นตัว ห่างกัน 12-24 ชั่วโมง จะมีขนาดแตกต่างกัน (แต่มองด้วยตาเปล่าไม่ชัดเจน) ลูกปลาตุ้ม จะถูกคัดขนาดก่อนลงกระชังอนุบาลด้วยเครื่องมือเฉพาะ เมื่อนำไปอนุบาลทำให้ ลูกปลาที่ได้จะมีขนาดสม่ำเสมอมาก ขายได้หมดทั้งกระชัง ไม่ต้องนำปลาที่ตกไซส์มาอนุบาลเพื่อขายใหม่อีก ลูกค้าจึงได้ปลาที่ สด ใหม่ ทุกล็อตการผลิต
  • ติดรหัสการผลิตลูกปลาทุกกระชัง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลับได้ ทำให้ติดตามผลการเลี้ยงจากลูกค้าได้ง่าย
  • ใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรค และคุณภาพน้ำ ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะโดยเด็ดขาด
  • ติดตั้งระบบลม เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ทุกกระชัง ทำให้ลูกปลามีอัตราการรอดสูง แข็งแรง ขนาด สม่ำเสมอ โตเร็ว
  • ใช้อาหารแปลงเพศ วันละ 7-8 มื้อ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน พร้อมทั้งฝึกให้ลูกปลากินอาหารเก่งและคุ้นเคยกับผู้เลี้ยง เมื่อปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ ปลาจะว่ายขึ้นผิวน้ำเร็ว กินอาหารได้มาก และโตเร็ว
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
 
ติดรหัสลูกปลาทำให้ตรวจย้อนกลับได้
ติดรหัสลูกปลาทำให้ตรวจย้อนกลับได้
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
 
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
 
หอยขมและกุ้งขาวในบ่ออนุบาล
หอยขมและกุ้งขาวในบ่ออนุบาล
ชั่งลูกปลาตุ้มตามจำนวน
ชั่งลูกปลาตุ้มตามจำนวน
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :ปลาตุ้มที่พร้อมลงกระชังอนุบาล
ปลาตุ้มที่พร้อมลงกระชังอนุบาล
blank
ปลานิลที่พร้อมลงกระชัง
ปลานิลที่พร้อมลงกระชัง
blank
เครื่องปั้มลมผลิตออกซิเจน
เครื่องปั้มลมผลิตออกซิเจน
blank
ลูกปลาที่ได้ขนาดจำหน่าย
ลูกปลาที่ได้ขนาดจำหน่าย
blank
ให้อาหารวันละ 8 มื้อ
ให้อาหารวันละ 8 มื้อ
blank