>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

โฆษณากับภูมิไทยฟาร์ม

ซื้อปลานิลแปลงเพศที่ แข็งแรง โตเร็ว  อัตรารอดสูง  ดูอย่างไร ?....

คำถามที่ผู้เลี้ยงปลาหลายท่านอยากทราบและค้างคาใจมาตลอด ว่าทำไมเวลาซื้อปลามาเลี้ยงบางรุ่นโตดี อัตรารอดสูง บางรุ่นก็ไม่ดี  ทั้งๆที่เป็นปลาจากฟาร์มเดียวกัน คงต้องกลับมาดูว่าที่ผ่านมาเราตัดสินใจซื้อปลา จากเหตุผลใด....เช่น  ราคาถูกกว่า  , ฟาร์มใหญ่ชื่อเสียงดี น่าเชื่อถือผลิตมานานหลายปี , เคยใช้ลูกพันธุ์มาเลี้ยงแล้วได้ผลดี , ฝากคนรู้จักซื้อให้ หรือซื้อผ่านตัวแทน , ฟาร์มเพาะอยู่ใกล้ไม่ต้องเดินทางไกล  , มีบริการขนส่ง  หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ก็ตาม                                                                                                                            

            จากเหตุผลดังกล่าว ลองกลับมาดูว่า ก่อนที่เราจะซื้อปลามาปล่อยเลี้ยง เราได้ไปดูจนเห็นสภาพปลาชุดที่จะปล่อยที่กระชังอนุบาลแปลงเพศหรือไม่....ทำไม ! ต้องไปดูปลาถึงกระชังอนุบาลแปลงเพศ ? เพราะที่กระชังอนุบาลแปลงเพศ เราจะเห็นสภาพของลูกปลาที่แท้จริง อย่าดูเพียงแค่อ่างที่จุดขาย

วิธีดูลูกปลาที่แข็งแรง (ต้องไปดูที่กระชังแปลงเพศ ก่อนปลาขึ้นอ่างขาย)

 1. ลูกปลาต้องว่ายน้ำอย่างแข็งแรง เกาะกลุ่มเป็นฝูงใหญ่บริเวณผิวน้ำ
  - ผลเมื่อเลี้ยง ปลาจะกินอาหารเก่ง ว่ายน้ำเข้าหาคนเลี้ยง และขึ้นน้ำเร็ว ทำให้ประเมินอัตรารอดได้
 2. ไม่มีปลาตาย หรือ ว่ายน้ำหมุนควงสว่าน (พบบ่อยช่วงอากาศร้อน) หรือ ปลาปากเปื่อยหางกร่อน (พบบ่อยช่วงอากาศเย็น)
  - ผลเมื่อเลี้ยง อัตรารอดเริ่มต้นสูง ปลาไม่ติดเชื้อ ไม่มีการทยอยตายอีกหลังปล่อยปลาลงบ่อเลี้ยงแล้ว ซึ่งเป็นลูกปลามักจะตายมากในช่วง 20 วันแรกหลังปล่อย และเป็นสาเหตุหลัก ที่ปล่อยปลาไม่ติด
 3. ตักลูกปลาจากกระชังขึ้นมาดู ปลาต้องมีขนาดสม่ำเสมอ สามารถขายได้เป็นปลารุ่นเดียวกันทั้งกระชัง ( แตกไซส์น้อย )
  - หากปลาแตกไซส์มาก ตัวเล็กจะถูกร่อนขายปนกับปลาชุดถัดไป ซึ่งปลาชุดเล็กถ้ามีมากเกินไปมักจะก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปลาแปลงเพศไม่สมบูรณ์ (หลุดไข่)หรือปลาติดเชื้อจากการบาดเจ็บ (อาจจะทำให้ปลาชุดใหม่ติดเชื้อต่อได้) ซึ่งถ้าการจัดการดี จะมีปลาไซส์ใหญ่ ไม่เกิน 1 % และปลาหลุดไซส์ ไม่เกิน 5 % (ที่ขนาดตาร่อน 5.5 – 8.5 มิลลิเมตรเมื่ออายุครบแปลงเพศ 21 วัน)
  - ปลาที่เป็นรุ่นเดียวกัน เมื่อเลี้ยงเป็นปลาเนื้อจะมีขนาดสม่ำเสมอกว่า เมื่อสุ่มปลาเพื่อขาย จะได้ราคาดีกว่าปลาที่แตกไซส์

วิธีตรวจเช็คความแข็งแรง และอัตรารอดของลูกปลา หลังปล่อยลงบ่อเลี้ยงแล้ว อย่างง่ายๆ

  ใช้กระชัง ขนาด กว้าง X ยาว Xสูง = 1 X1 X 1 เมตร ใส่ปลาชุดเดียวกับที่จะปล่อยลงเลี้ยง 100 ตัว
  • ก่อนปล่อยปลา 5 – 7 วัน เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำ และความแข็งแรงของลูกพันธุ์ หากปลาตายเกิน 10 ตัว ให้ตรวจสอบน้ำ และลูกพันธุ์ปลาใหม่อีกครั้ง หรือ ปรับน้ำในบ่อใหม่ หรือ เปลี่ยนชุดปลาที่จะปล่อยชุดอื่นไป
  • วันปล่อยปลา ทำกระชังตรวจสอบชุดใหม่ นับจำนวนเมื่อครบ 20 วัน ถ้าลูกปลาไม่แข็งแรง ภายใน 3 วันปลาจะตายมาก ถ้าน้ำที่ใช้เลี้ยงมีปัญหา ปลาจะเริ่มตายในวันที่ 5 – 7 เป็นต้นไป หลัง 20 วันไปแล้ว หากมีปลาตาย เกิน 30 ตัว แนะนำให้ปล่อยปลาเสริมเพิ่มจะไม่เสียเวลาและเสียโอกาสการเลี้ยงในรุ่นนั่น

  พันธุ์ปลาของภูมิไทยฟาร์ม ได้รับการฝึกให้กินอาหารเก่ง ทางฟาร์มไม่แนะนำให้ทำน้ำเขียว และลูกไรในบ่อมากเกินไปในช่วงปล่อยลูกปลาใหม่ๆ เพราะเมื่อปล่อยปลาไปแล้ว ปลาจะกินอาหารในบ่อมากอาจทำให้ลูกปลาตายได้ เนื่องจากอาหารไม่ย่อย
           

พันธุ์ปลาที่โตเร็ว วัดกันตรงไหน ?.. การเจริญเติบโตของปลาในช่วงแรกมักจะไม่แตกต่างกัน แต่จะเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อปลาได้ขนาด 500 กรัมขึ้นไป  ถ้าลูกพันธุ์ปลาดีปลาจะต้องโตอย่างต่อเนื่องจนได้ขนาด 800-1,000  กรัมในระยะเวลาที่สั้นที่สุด  เพราะหากปลามีไข่ก็จะไม่โต หรือสายพันธุ์ไม่ดีก็จะโตช้า หากเป็นการเลี้ยงปลาบ่อแบบปลาปี จะเห็นความแตกต่างเมื่อเลี้ยงไปแล้ว ประมาณ 5-6 เดือน 


>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank