ปลารุ่นที่อนุบาลในกระชังแม่น้ำ
การชั่งและสุ่มขนาดลูกปลา
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
blank
blank
blank
blank
blank