>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

ราคา ปลานิล-ปลาทับทิม กระชังวันนี้

ราคาขายปลีกลูกค้ารับปลาเองที่ฟาร์ม
<< ราคาล่าสุด   ราคาก่อนหน้านี้ >>
ประจำวันที่
Zone /สถานที่
เหนือ
เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
นครสวรรค์
เชียงราย ( บ่อดิน )
กลาง
ชัยนาท
อ่างทอง
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
ปทุมธานี
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุบล ฯ
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
หนองคาย
ตะวันออก
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ตะวันตก
กาญจนบุรี
นครปฐม
ใต้
พัทลุง
ปัตตานี
สุราษ ฯ
     
 
หมายเหตุ
 
  ราคาที่แจ้งเป็นราคาปลา ไซส์ประมาณ 600 กรัมขึ้นไป และไม่ใช่ราคาตายตัว 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจับของคนซื้อในแต่ละพื้นที่ในวงเล็บ คือ % ตัดน้ำ
 
     
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank