>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

ปั๊มอัดอากาศ
ปั๊มอัดอากาศ
กระชังปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา
กระชังปลาในบ่อดิน
กระชังปลาในบ่อดิน
กระชังปลาในแม่น้ำโขง
กระชังปลาในอ่างเก็บน้ำ
กระชังปลาในแม่น้ำปิง
กระชังปลาในแม่น้ำปิง
การคัดแยกขนาดปลา
แยกขนาดแบ่งกระชัง
การจับปลาส่งห้องเย็น
น๊อคปลาด้วยความเย็น
ปลาทับทิมที่ส่งเข้าห้องเย็น
สุ่มนับปลารุ่นลงกระชัง
ปลาทับทิมจากกระชังในบ่อ
ปลารุ่นที่อนุบาลในกระชังแม่น้ำ
ปลารุ่นที่อนุบาลในกระชังแม่น้ำ
ฟาร์มเพาะในประเทศลาว
บูทแสดง
กุ้งที่จับได้ตามกระชังแม่น้ำ
การฉีดวัคซีนในปลารุ่น
การฉีดวัคซีนในปลารุ่น
กระชังปลาจากหนองคาย
กระชังปลาในแม่น้ำชี
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank