>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

บ่ออนุบาลขนาดเล็ก
บ่ออนุบาลขนาดกลาง
บ่ออนุบาลแปลงเพศลูกปลา
บ่ออนุบาลขนาดใหญ่
ลูกปลานิลที่พร้อมลงกระชังอนุบาล
ปลานิลที่ได้ขนาดพร้อมจำหน่าย
ให้อาหารลูกปลา
ติดรหัสที่กระชัง
ไข่ปลาที่กำลังฟักเป็นตัว
ชั่งลูกปลาเพื่อลงกระชัง
กุ้งขาวและหอยขมในบ่ออนุบาล
โรงฟักไข่
โรงฟักไข่ ส่วนถาดวน
ทำความสะอาดไข่
ไข่ปลาในกรวยฟัก
กรวยฟักไข่
กรวยฟักไข่และถาดวนไข่
ไข่กำลังฟักเป็นตัวอ่อน
ตัวอ่อนปลานิล
ตัวอ่อนปลาทับทิม
เกลือแกงใช้ล้างไข่ปลา
เครื่องชั่งดิจิตอล
โรงพักปลาก่อนจำหน่าย
จุลินทรีย์ใส่ในอ่างพักปลา
ปลาทับทิมรุ่นที่พร้อมส่งลูกค้า
การสุ่มนับจำนวน
ถุงบรรจุพันธุ์ปลา
ปลาทับทิมรุ่นในอ่างพัก
การชั่งและสุ่มขนาดลูกปลา
ขนาดของปลาทับทิมที่จำหน่าย
เครื่องบดวัตถุดิบผลิตอาหารลูกปลา
อาหารลูกปลาที่ใช้อนุบาล
ให้อาหารลูกปลา
ใส่จุลินทรีย์ในบ่อ
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank