>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

นายองค์การ เสระคุณ ( ชื่อเล่น องค์ ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน

ชื่อ นายองค์การ เสระคุณ ( ชื่อเล่น องค์ )

ที่อยู่ 184 หมู่ 3 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 083-546-5956

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน

ความรู้สึกขณะฝึกงานในฟาร์มภูมิไทย

1. พี่ ๆ ทุกคนเป็นกันเองกับผมขอขอบคุณทุกอย่างครับ

2. พี่ ๆ ให้คำปรึกษาในทุกเรื่องที่ไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี

3. การทำงานในฟาร์มภูมิไทยเป็นระบบดีมาก ๆ

4. ฟาร์มภูมิไทยสอนให้ผมเป็นคนมีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

5. พี่ ๆ ทุกคนในฟาร์มใจดีทุก ๆ คนเลย

6. ฟาร์มภูมิไทยให้ความรู้ในเรื่องปลานิล  ปลาทับทิมได้เป็นอย่างดี

7. การดูแลเอาใจใส่ในขณะที่มาฝึกงานพี่ ๆ ดูแลดีมาก ๆ

8. ที่อยู่ที่พักสะอาดและอากาศบริสุทธิ์ดี และอาหารก็อร่อยดีกินปลาทุกวัน

9. ทุกคนในฟาร์มช่วยเหลือกันทำงานดีมาก

10.  เดือน ของผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก ผมทำงานที่นี่มีความสุขและสนุกมาก

11. ผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกแล้วที่มาฝึกงานที่ฟาร์มภูมิไทยและผมได้ความรู้และอะไรหลาย ๆ อย่าง ดีกว่าที่ผมคิดไว้

12. เวลาที่อยู่ในฟาร์มผมมีความสุขมาก

13. ตั้งแต่ฝึกงานมา 2 ครั้งมีฟาร์มภูมิไทยเป็นฟาร์มที่ผมอยากกลับมาทำงานอีกครั้ง

14. ถ้าเป็นไปได้ผมอยากกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้ง 

 >> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank