>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

นายวีระยุทธ์ ใจประสงค์ ( ชื่อเล่น บอย ) -มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน

ชื่อ นายวีระยุทธ์  ใจประสงค์ ( ชื่อเล่น บอย )

ที่อยู่

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน

ความรู้สึกขณะฝึกงานในฟาร์มภูมิไทย

 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานพี่ ๆ ทุกคนเป็นกันเองคอยให้ความรู้และช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน   และให้ทักษะในการฝึกงานเช่น  การดูแลไข่ในโรงเพาะฟักการอนุบาล

ว่าจะต้องทำอย่างไรลูกปลาจะแข็งแรงและเจริญเติบโต การดูพ่อแม่พันธุ์ว่าควรเลือกพ่อแม่พันธุ์แบบไหนจึงจะได้ผลผลิตที่ดี ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่ภูมิไทยฟาร์มคอยให้ความสะดวกสบายและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง  เป็นอย่างดี>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank