>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

กิจกรรมฝึกงาน

  • ฟาร์มเรามี นักศึกษา มา ฝึกงานด้วยยย
นายวสันต์ วรรณโกฐ์ ( ชื่อเล่น บอย ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน
2009-03-11 05:26:22   นายวสันต์ วรรณโกฐ์ ( ชื่อเล่น บอย ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน..
นายสุธี บุญกอง ( ชื่อเล่น จอร์จ ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน
2009-03-11 05:24:39   นายสุธี บุญกอง ( ชื่อเล่น จอร์จ )..
นายองค์การ เสระคุณ ( ชื่อเล่น องค์ ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน
2009-03-11 05:23:47   นายองค์การ เสระคุณ ( ชื่อเล่น องค์ )..
นายวีระยุทธ์ ใจประสงค์ ( ชื่อเล่น บอย ) -มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน
2009-03-11 05:22:39   มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน..
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank