>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ปลานิล-ทับทิมไทยปี พ.ศ 2551 และแนวโน้มปี พ.ศ 2552
2009-01-26 21:21:44   แนวโน้มสถานการณ์การเลี้ยงปลานิล-ทับทิมในปี 2552..
       
สถานการณ์ปลานิล-ทับทิมไทยปี พ.ศ 2551 และแนวโน้มปี พ.ศ 2552    ปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อปริมาณปลาเนื้อและราคาปลาในปี 2552 น่าจะอยู่ที่การผลิตลูกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพจะเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรหรือไม่ และอัตรารอดในระหว่างการเลี้ยงเป็นอย่างไร more detail
   
1  
 
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank