>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม
2011-05-15 12:02:36   ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม..
ลักษณะปลานิลจากภูมิไทยฟาร์มเมื่อเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ
2011-05-15 01:30:02   ปลานิล-ปลาทับทิม ( tilapia & red tilapia ) ..
ลักษณะปลานิลสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม ที่เตรียมจะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต
2011-05-15 10:03:05   ปลานิล ปลาทับทิม - ลักษณะพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม เตรียมที่จะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต..
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ ด้วยการปรับปรุงดินเพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารในบ่อเลี้ยงกุ้ง
2010-04-18 11:59:21   การเลี้ยงกุ้งโดยการสร้างห่วงโซ่อาหาร สามารถบำบัดและปรับสภาพพื้นบ่อได้ และทำให้เกิดระบบสายใยอาหาร (Food Web) ซึ่งประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารแบบซากอินทรีย์ และห่วงโซ่อาหารแบบล่าเหยื่อ โดยกระบวนการเริ่มต้นจากสารอินทรีย์ก้นบ่อ (อาหารกุ้ง ขี้กุ้ง ซากพืชซากสัตว์ที่ต..
สถานการณ์กุ้งไทยปี 53 ยังแข็ง ใกล้เคียงปี 52
2010-04-18 11:47:20   การผลิตกุ้งของไทย ปี 2553 โดยภาพรวมเบื้องต้น คาดการณ์ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงจะสามารถผลิตกุ้งได้ใกล้เคียงกับปี 2552 ที่ระดับ 540,000 ตัน โดยในปี 2552 ปริมาณการเพาะเลี้ยงกุ้งในไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเมื่อเทียบกับในปี 2551 แล้วเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.2 เนื่องจากป..
ธุรกิจเลี้ยงปลาของไทยในอนาคตจะรุ่งหรือร่วง
2010-04-18 11:34:24   ผ่านมา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาไทยมีความหวังเป็นที่สุดว่า จะได้รับการดูแลพิเศษจากภาครัฐเหมือนกับเกษตรกรไต้หวัน ที่วันนี้ แม้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาชั้นสูง เป็นประเทศส่งออกปลาเป็นสินค้าสำคัญ ปัจจุบันไต้หวันยังคงมีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าประม..
ฟอสฟอรัส : ต้นเหตุของปัญหาแพลงก์ตอนและการเลี้ยงกุ้ง
2010-04-18 11:12:20   อาหารกุ้งเป็นแหล่งของฟอสฟอรัสที่สำคัญ โดยที่ 10-20% ของฟอสฟอรัสจะถูกเก็บไว้ในตัวกุ้ง และ 2ใน3 ของปริมาณฟอสฟอรัสจะถูกเก็บสะสมอยู่ที่ดินหรือตะกอนเลน (Sediment)ก้นบ่อ (Boyd, 1994) นอกจากนี้ฟอสฟอรัสในบ่อเลี้ยงกุ้งอาจมาจากการใช้ปุ๋ยในการทำสีน้ำ ได้แก่ ปุ๋ยแคลเ..
เลี้ยงกบ-เพาะลูกอ๊อด สร้างเงินนับล้าน/ปี
2010-04-18 10:59:47   ลักษณะของกบจาน มีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลปนเขียว ริมฝีปากมีลายพาดสีจางๆ ใต้คางบริเวณคอหอยมีจุดหรือลายสีเทา มีผิวหนังขรุขระ ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 5 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 4 ตัว ต่อหนึ่งกิโลกรัม และปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้บริโภคกันมาก ..
เลี้ยงกะพงขาวในกระชัง สร้างเงินกว่าล้านบาทต่อเดือน
2010-04-16 12:43:59   คุณสายหยุด พรหมศิริ แห่งริมน้ำบางปะกง ได้รู้จักในนามเกษตรกรหญิงเก่งที่การันตีได้ด้วยรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2549/2550 กับอาชีพการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง..
ผลการใช้ “นิวตริเลค” ในบ่ออนุบาลแปลงเพศปลานิล ของภูมิไทยฟาร์ม
2009-12-07 16:39:09   ผลการใช้ “นิวตริเลค” ในบ่ออนุบาลแปลงเพศปลานิล ของภูมิไทยฟาร์ม ..
       
ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม    ปลานิลรุ่นลงกระชังของภูมิไทยฟาร์ม more detail
ลักษณะปลานิลจากภูมิไทยฟาร์มเมื่อเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ    - more detail
ลักษณะปลานิลสายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม ที่เตรียมจะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต    ลักษณะพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ ขนาด 30 กรัม เตรียมที่จะใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในอนาคต - ปลานิล ปลาทับทิม more detail
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้ ด้วยการปรับปรุงดินเพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารในบ่อเลี้ยงกุ้ง    วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ผลผลิตกุ้งที่ได้มีคุณภาพ เทคนิคการทำห่วงโซ่อาหารแบบนี้ จะทำให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงและต้านทางโรคสูง เพราะได้อาหารธรรมชาติจากเลนในนากุ้ง และยังเป็นแหล่งออกซิเจนให้กับลูกกุ้งที่มีอายุระหว่าง 45-55 วัน ทำให้ในระยะนี้ไม่ more detail
สถานการณ์กุ้งไทยปี 53 ยังแข็ง ใกล้เคียงปี 52    ในปี 2552 เคยคาดการณ์ว่า มูลค่าการส่งออกกุ้งไทยจะสูงถึง 1 แสนล้านบาท แต่ก็ประสบปัญหาค่าเงินบาทแข็งในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จึงอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการในเรื่องค่าเงินบาท อย่าให้แข็งค่าจนไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ more detail
ธุรกิจเลี้ยงปลาของไทยในอนาคตจะรุ่งหรือร่วง    การเลี้ยงปลา เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน กระจายอยู่ทั้งประเทศ โดยเกษตรกรที่เลี้ยงปลาจะป็นรายย่อยเสียส่วนใหญ่หรือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายกลางหรือรายใหญ่มีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรแม้จะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ more detail
ฟอสฟอรัส : ต้นเหตุของปัญหาแพลงก์ตอนและการเลี้ยงกุ้ง    ฟอสฟอรัสมีส่วนสำคัญต่อขบวนการสร้างเปลือกของกุ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการสร้างเปลือกช่วยรักษาสมดุลกรดด่างภายในร่างกาย และรักษาความด่างศักย์ของเมมเบรน รวมทั้งใช้ในขวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย more detail
เลี้ยงกบ-เพาะลูกอ๊อด สร้างเงินนับล้าน/ปี    คุณสมพร คำพร นักเลี้ยงกบมือทองเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2548 จากสมพรฟาร์ม more detail
เลี้ยงกะพงขาวในกระชัง สร้างเงินกว่าล้านบาทต่อเดือน    สำหรับการดูแลอื่นๆ ป้าสังเกตพบว่า กะพงขาวจะเติบโตได้ดีในน้ำที่ไม่จืดไม่เค็มเกินไป และในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน น้ำจืดจะไหลลง พร้อมพาน้ำปนเปื้อนสารพิษจากแปลงเกษตรมาด้วย แล้วทำให้ปลาเป็นแผลที่เกล็ดจนตายได้ ป้าก็จะใช้เกลือสมุทรที่ซื้อมาเตรียมไว้ครั้งละมา more detail
ผลการใช้ “นิวตริเลค” ในบ่ออนุบาลแปลงเพศปลานิล ของภูมิไทยฟาร์ม    ผลการใช้ “นิวตริเลค” ในบ่ออนุบาลแปลงเพศปลานิล ของภูมิไทยฟาร์ม more detail
นายวสันต์ วรรณโกฐ์ ( ชื่อเล่น บอย ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน    มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน - ที่อยู่ 92 หมู่ 9 ต.ฝายแก้ว กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร. 081-235-9658 more detail
นายสุธี บุญกอง ( ชื่อเล่น จอร์จ ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน    - more detail
นายองค์การ เสระคุณ ( ชื่อเล่น องค์ ) - มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน    - more detail
นายวีระยุทธ์ ใจประสงค์ ( ชื่อเล่น บอย ) -มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้านนา น่าน    - more detail
รัฐจับมือเอกชน ดันปลานิลบุกตลาดนอก    มีพื้นที่การเลี้ยงกว่า 300,000 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 200,000 ตัน มีมูลค่า 5,770 ล้านบาท more detail
“งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 19 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี    นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้ง more detail
สถานการณ์ปลานิล-ทับทิมไทยปี พ.ศ 2551 และแนวโน้มปี พ.ศ 2552    ปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อปริมาณปลาเนื้อและราคาปลาในปี 2552 น่าจะอยู่ที่การผลิตลูกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพจะเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรหรือไม่ และอัตรารอดในระหว่างการเลี้ยงเป็นอย่างไร more detail
ภูมิไทยฟาร์ม ยืนยันลูกปลานิล/ทับทิมขาดตลาด บทสัมภาษณ์จาก นิตยสารสัตว์น้ำ    มักจะมีสาเหตุมาจากลูกปลาที่ไม่แข็งแรง ดังนั้น ก่อนซื้อลูกปลาทุกครั้ง จึงควรไปดูให้เห็นสภาพของลูกปลา ถึงกระชังอนุบาล more detail
ฤาจะจบสิ้นปลากระชังกับห้องเย็น    ปลาอาบน้ำจะเลี้ยงด้วยน้ำเขียว 4-5 เดือน แล้วย้ายลงกระชังขุนอาหารเม็ดอีก 2 เดือน ได้ปลาขนาด 800 กรัม/ตัว more detail
เรื่องเล่าจากจีน สินค้าไทยโอกาสรุ่ง แต่กุ้งมีทั้งนำเข้าและส่งออก    ตอนนี้จีนมีการนำเข้าสินค้าทั้งที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศเยอะมาก more detail
กรมประมงเปิด 2 ยุทธศาสตร์ ดันไทยไต่เป็นจ้าวปลานิลโลก    ปลานิลขาดตลาดโลก…ต่างประเทศมีความต้องการวัตถุดิบคุณภาพเพิ่มขึ้น...ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตปลานิลคุณภาพ more detail
บทสรุปจากงานปลาน้ำจืดครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมปลานิลรุ่ง    การบริโภคสินสัตว์น้ำของคนไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 32-35 กิโลกรัม/ปี/คน more detail
งาน การประกวดปลาแฟนซีคราฟทั่วประเทศไทยครั้งที่ 2    การประกวดเป็นการประกวดกลางแจ้งแบบ European Style more detail
เชิญร่วมฟังสัมมนา "ปลานิลสัญจร เกษตรกรพบผู้ส่งออก" ฟรี !    เชิญร่วมฟังสัมมนา "ปลานิลสัญจร เกษตรกรพบผู้ส่งออก" ฟรี ! more detail
   
1  
 
>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank