>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

logo
สภาพพื้นที่การเลี้ยง พย. 2549

ภาคกลาง

แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่ จ.นครสวรรค์  จ. ชัยนาท  จ.สิงห์บุรี  จ.อ่างทอง  จ.อยุธยา 

 พื้นที่การเลี้ยงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเดือนพฤศจิกายน หลังจากประมาณน้ำทางเหนือไหลลงมาในปริมาณมาก ทำให้กระแสน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาทีจังหวัดชัยนาท ต้องเร่งปล่อยน้ำออกมาในปริมาณมาก ทำให้เอ่อล้น 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็ว และท่วมขังเป็นเวลานาน กระชังปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา ประสบปัญหาในบางส่วน เนื่องจากลำน้ำมีขนาดกลาง ทำให้เสียหายไม่มากนัก แต่ก็ทำให้การเลี้ยงปลากระชังขาดความต่อเนื่อง เพราะการให้อาหาร การจับปลา ทำค่อนข้างลำบาก ต้องใช้เรือเพื่อขนส่งอาหาร และจับปลาจากกระชัง โดยเฉพาะจังหวัด สิงห์บุรี และอ่างทอง ความเสียหายต่อปลากระชังก็มีบ้าง เรื่องกระแสน้ำแรง

แม่น้ำน้อย  เริ่มตั้งแต่ จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง

 พื้นที่การเลี้ยงปลากระชังของแม่น้ำน้อย หลังจากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การปล่อยน้ำเข้ามายังแม่น้ำน้ำเพิ่มปริมาณเช่นกัน มีบางช่วงที่น้ำท่วมล้นตลิ่ง บางพื้นที่ก็มีกระสอบทราย แต่หลังจากที่น้ำเริ่มลดระดับลงมา น้ำที่ท่วมขังบริเวณ สิงห์บุรี และอ่างทอง ได้ไหลเข้ามาในแม่น้ำน้อย บริเวณ อ.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน ทำให้มีปลาตายค่อนข้างมาก เนื่องจากปลาขาดออกซิเจน ส่วนแม่น้ำน้อยตอนบน บริเวณจังหวัดชัยนาท มีปลาตายและเสียหายเพียงเล็กน้อย มีผลให้แนวโน้มราคาปลาอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

แม่น้ำท่าจีน เริ่มตั้งแต่ จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี

 พื้นที่แม่น้ำท่าจีน เริ่มจาก อ.หันคา จ.ชัยนาท ล่องมายัง อ.เดิมบางนางบวช อ. สามชุก ส่วนใหญ่เลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม ปริมาณน้ำนี้เปิดมาจาก แม่น้ำเจ้าพระยา น้ำได้ท่วม 2 ฝั่งแม่น้ำอย่างรวดเร็ว และหลังจากน้ำลดระดับลงมา ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ทำให้ปลานิลและปลาทับทิมตายเกือบหมด โดยเฉพาะเขต อ.เดิมบางนางบวช และ อ.สามชุก ปลาตายค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลทำให้ปลานิลในพื้นที่ขาดแคลนทันที แนวโน้มจะขาดตลาดในระยะ 2-3 เดือนนี้

namtoum.jpg

แม่น้ำป่าสัก  จ. สระบุรี

 พื้นที่การเลี้ยงปลาของแม่น้ำป่าสัก เริ่มจาก อ.แก่งคอย อ.เมือง อ.เสาไห้ น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดระบายน้ำอย่างรวดเร็ว ทำให้มีกระแสน้ำไหลค่อนข้างแรง ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลาทับทิม ได้รับความเสียหาย ต้องเร่งจับปลาก่อนกำหนด มีผลให้ช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน มีปลาเข้าตลาดค่อนข้างมากและจะเริ่มขาดในช่วง ธันวาคม เป็นต้นไป

แม่น้ำปราจีนบุรี ( บางปะกง )  เริ่มตั้งแต่ จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา

 พื้นที่การเลี้ยง เขตแม่น้ำปราจีนบุรี น้ำท่วมทั้ง 2 ฝั่งอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนตุลาคม ทำให้การทำงานค่อนข้างลำบาก ส่วนความเสียหายมีบ้างเพียงบางส่วน เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรง แต่หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเริ่มลดลง ทำให้เริ่มมีปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำ พอเข้าเดือนพฤศจิกายน ในบางจุดเริ่มมีปลาตายมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงท้ายน้ำ บริเวณ อ.บ้านสร้าง กิ่ง อ. คลองเขื่อน 

อ.บางน้ำเปรี้ยว และ อ.บางคล้า ปลาได้ทยอยตายจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุก็มีหลายประเด็น ทั้งน้ำเสียจาก

โรงงาน และน้ำเสียจากน้ำในทุ่งนาที่ไหลลงมา

พื้นที่อื่น ๆ ที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง

 - เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ไม่ได้รับความเสียหาย ยังคงมีการเลี้ยงปลาอย่างปกติ

 - คลองท่าสาร จ.นครปฐม ยังคงมีการเลี้ยงปลาปกติ แต่แนวโน้มจะรับน้ำจากภาคกลางที่ท่วม อาจมีผลต่อการไหลของน้ำ

 - เหนือเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี การเลี้ยงปลากระชังมีปัญหาเพียงเล็กน้อย เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ทำให้น้ำขุ่น การกินอาหารไม่ค่อยดี

 - แม่น้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม การเลี้ยงปกติดี ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ

ภาคเหนือ

แม่น้ำปิง  เริ่มตั้งแต่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์

 พื้นที่การเลี้ยงปลากระชัง ในเขตแม่น้ำปิง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ เชียงใหม่ ลำพูน ช่วงต้นน้ำ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ช่วงท้ายน้ำ เชียงใหม่ ลำพูน  เป็นพื้นที่ใหญ่ในการเลี้ยงปลาทับทิมและปลานิลในกระชัง น้ำในแม่น้ำปิง ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน เกือบทุกปีจะมีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก ทุกปีที่ผ่านมาจะประสบปัญหาน้ำท่วม แต่มาในปีนี้พบว่า ฝายกั้นน้ำที่ กิ่ง อ.ดอยหล่อ กระแสน้ำได้เปลี่ยนเส้นทางการไหล ทำให้ฝายไม่สามารถชะลอการไหลของน้ำได้ มีผลให้พื้นที่การเลี้ยงปลา บริเวณ กิ่ง อ.ดอยหล่อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ อ.ป่าซาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ได้รับความเสียหาย เนื่องจากน้ำที่ไหลแรง และน้ำขุ่นมาก ทำให้มีปลาตายบ้างในบางจุด และน้ำที่ไหลแรง ทำให้กระชังปลาได้รับความเสียหายหลายจุด ซึ่งการขาดหายไปของฝายน้ำ มีผลทำให้การเลี้ยงลดลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มแม่น้ำปิงตอนบน ความเสียหายจากฝาย มีผลต่อพื้นที่การเลี้ยงปลาในเขตเชียงใหม่ ทำให้ปริมาณกระชังปลาที่เลี้ยงลดลง และมีผลต่อในฤดูแล้ง ที่ขาดแคลนน้ำ แนวโน้มปริมาณปลาทับทิมที่จะป้อนเข้าตลาดหลัก คือ เชียงใหม่ ขาดแคลนอย่างแน่นอนและจะใช้ปลาเนื้อที่ส่งจาก อุตรดิตถ์ เป็นหลัก

 ในส่วนแม่น้ำปิงตอนล่าง ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ ถึงแม้จะมีปริมาณการเลี้ยงปลาไม่มากนัก ก็ได้รับความเสียหายไปบ้างบางส่วน แต่ก็เพียงเล็กน้อย

แม่น้ำน่าน เริ่มต้นจาก อุตรดิตถ์  พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์

 พื้นที่เลี้ยงปลาในแม่น้ำน่าน เริ่มจากอุตรดิตถ์ แหล่งเลี้ยงขนาดใหญ่ หลังจากได้รับความเสียหายจากดินโคลนถล่มเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ในช่วงนี้ เริ่มมีปริมาณปลาออกมากขึ้น แหล่งน้ำไม่ค่อยพบปัญหา ถึงแม้จะยังกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำ แต่ก็ยังมีการลงเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นมาก ส่วนที่ได้รับความเสียหายก็คือบริเวณ จ.พิษณุโลก ใต้เขื่อนนเรศวร ที่ อ. พรหมพิราม ลงมา อ.เมือง อ.บางกระทุ่ม และเขต จ.พิจิตร ซึ่งปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมามากทำให้กระแสน้ำค่อนข้างมาก และท่วม 2 ฝั่ง บริเวณที่ต่ำ กระชังปลาได้รับความเสียหาย แต่ไม่มากนัก แนวโน้ม พื้นที่การเลี้ยงปลา จ.อุตรดิตถ์ และ จ. พิษณุโลก จะมีปริมาณมากขึ้น เพื่อไปสนับสนุนตลาดทางด้าน จ. เชียงใหม่

พื้นที่อื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ

 - เขื่อนกิ่งลม จ.ลำปาง การเลี้ยงยังมีเท่าเดิม ขยายตัวน้อย ไม่ได้รับความเสียหาย

 - เชียงราย พะเยา แพร่ ส่วนใหญ่เลี้ยงในอ่างเก็บน้ำ ปริมาณมีไม่มาก

ภาคอีสาน

แม่น้ำโขง เริ่มตั้งแต่ หนองคาย นครพนม สกลนคร มุกดาหาร

 แม่น้ำโขงช่วงน้ำหลาก ปริมาณน้ำค่อนข้างแรง และขุ่น ส่วนใหญ่พื้นที่การเลี้ยงปลานิลจะอยู่ที่หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ส่วนปลาทับทิม หลัก ๆ จะอยู่ที่ มุกดาหาร ปลานิลในแม่น้ำโขง เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จะประสบปัญหากระแสน้ำที่ไหลค่อนข้างแรง และหลังจากน้ำลด พบว่ามีโรคระบาดบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะปลาเป็นตุ่มสีขาว ๆ ตามลำตัว และเกิดบาดแผล ช่วงที่พบ ที่มุกดาหาร

แม่น้ำมูล เริ่มจาก จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี

 การเลี้ยงปลากระชังจะพบที่ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานีเป็นหลัก ปริมาณน้ำค่อนข้างมาก มีผลทำให้ท่วม 2 ฝั่งแม่น้ำ แต่ปลาไม่ได้รับความเสียหาย แต่ก็มีปัญหาที่อุบลราชธานี คือ หลังจากน้ำลดลงในเดือนพฤศจิกายน พบว่ามีการลงลูกปลา แล้วปลาก็ทยอยตาย โดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้การลงลูกปลานิลในช่วงนี้มีปริมาณน้อย เนื่องจากกลัวปลาตาย สภาพโดยรวม การเลี้ยงก็ยังพอเลี้ยงได้ แต่ปัญหาด้านการตลาดก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มปัญหาพื้นที่การเลี้ยงไม่ค่อยมี แต่จะเริ่มมีการเลี้ยงปลาทับทิมเพิ่มมากขึ้นในเขต บุรีรัมย์ และอุบลราชธานีบางส่วน

แม่น้ำชี  เริ่มจาก ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร

 พื้นที่การเลี้ยงมีทั้งปลาทับทิม และปลานิล ส่วนใหญ่จะมีการเลี้ยงปลานิลในบริเวณ ขอนแก่น และมหาสารคาม ส่วนปลาทับทิมมีมากที่ จ.ร้อยเอ็ด และยโสธร ปริมาณน้ำในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ค่อนข้างมาก แต่ไม่พบปัญหาด้านการเลี้ยงปลากระชังแต่อย่างใด แต่สภาพตลาดโดยรวม ยังคงไม่เพิ่มขึ้น สภาวะราคายังคงมีปัญหาในส่วนของปลานิล ส่วนปลาทับทิมก็ยังคงทรงตัว แนวโน้มหันมาเลี้ยงปลาทับทิมเพิ่มขึ้นในเขตร้อยเอ็ดและยโสธร

พื้นที่อื่น ๆ ในเขตภาคอีสาน

 - เขื่อนมูลบน อ.ธารบุรี จ.นครราชสีมา เลี้ยงปลาทับทิมเกือบ 100% ส่งป้อนตลาดนครราชสีมา ยังประสบปัญหาการอนุบาลลูกปลาในพื้นที่

 - เขื่อนลำปะทาว  อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ส่วนใหญ่เลี้ยงปลานิล มีปลาทับทิมไม่มากนัก การเลี้ยงในเขื่อนประสบปัญหา ออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอในบางฤดูกาล แต่ปีนี้น้ำเริ่มมากขึ้นช่วงเดือนตุลาคม แนวโน้มจะหันมาเลี้ยงปลาทับทิมเพิ่มขึ้น

 - เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น เป็นพื้นที่เลี้ยงปลานิลขนาดใหญ่ สภาพการเลี้ยงก็ยังดีอยู่ ในเขต ขอนแก่น ก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันด้านราคา

 - เขื่อนลำปาง จ.กาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ จะเลี้ยงปลานิล พื้นที่การเลี้ยงก็ไม่พบปัญหา จะมีก็เรื่องออกซิเจนในน้ำ แต่ไม่มากนัก เริ่มมีปลาทับทิมบ้าง แต่ตลาดในพื้นที่ยังไม่มาก

สรุปสภาวะโดยรวม

ภาคกลาง

 ภาวะน้ำท่วม ปริมาณการเลี้ยงไม่สม่ำเสมอ เสียหาย สภาวะราคาน่าจะทรงตัวอยู่ที่ราคาปลาทับทิม 46  47 บาท/กก. บวกลบ 1 – 2 บาท/กก.

ภาคเหนือ

 ปริมาณการเลี้ยงในโซนเชียงใหม่ ลำพูน ลดลง ปลาจากภาคเหนือตอนล่างเข้ามาทดแทน ราคาในพื้นที่ 47  59 บาท/กก. บวกลบ 1 2 บาท/กก.

ภาคอีสาน

 ปริมาณปลานิล ค่อนข้างมากถ้าล้นตลาด แต่ราคาปลาทับทิมยังคงทรง ห้องเย็นเข้ามาผลักดันปลาทับทิม ทิศทางปลาทับทิมเพิ่ม ราคาปลานิล 37 38 บาท/กก.  ราคาปลาทับทิม 43 44 บาท/กก. แนวโน้มราคาปลานิล จะแข่งขันกันค่อนข้างสูง

 

 

 

 >> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank