>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

logo
สภาพพื้นที่การเลี้ยง ตค. 2549

ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ ,ลำพูน , ลำปาง , อุตรดิตถ์ , พิษณุโลก , พิจิตร , กำแพงเพชร , นครสวรรค์

- แม่น้ำปิง สภาพน้ำท่วม เริ่ม เข้าสู่สภาวะปกติ แต่เนื่องจากฝายทดน้ำที่ กิ่ง อ.ดอยหล่อ แตกเสียหาย ไม่สามรถเก็บกักน้ำได้มากเหมือนเดิม ทำให้พื้นที่การเลี้ยงบริเวณบ้านสองแคว ห้าช่วง กิ่ง อ.ดอยหล่อ และ อ. ป่าซาง จ.ลำพูน ต้องลดปริมาณการเลี้ยงลงและปล่อยปลาบางกว่าปกติ เนื่องจากปริมาณน้ำน้อยและการไหลของน้ำค่อนข้างแรง สามารถเลี้ยงได้เป็นบางส่วน ส่วนแม่น้ำปิงตอนใต้เขื่อนภูมิพล ที่ จ. กำแพงเพชร ระดับน้ำไม่มีผลแต่กระแสน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนค่อนข้างแรง ปริมาณการปล่อยปลา และเลี้ยง ยังคงปกติ

- แม่น้ำน่าน สภาพการเลี้ยงตั้งแต่ อุตรดิตถ์ , พิษณุโลก , พิจิตร , นครสวรรค์ เหนือเขื่อนนเรศวร พื้นที่การเลี้ยงยังสามารถเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่องคาดว่าปริมาณการลงปลาจะเพิ่มขึ้น ถ้าสามารถหาลูกปลาลงได้ ส่วนใต้เขื่อนลงมา จนถึง จังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว และเอ่อล้นเข้าท่วมสองฝั่ง ตั้งแต่ จ. พิษณุโลกจนถึงนครสวรรค์ คาดว่ากว่าน้ำจะลดลงช้าๆ และใช้เวลาหลายสัปดาห์ ทำให้ พื้นที่การเลี้ยงปลากระชังบางส่วนไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการเข้าถึงบริเวณชายตลิ่งค่อนข้างลำบาก

- สรุป..การลงปลาน้อยกว่าปกติไม่มีลูกปลาป้อน เนื่องจากลูกปลาจากภาคกลางเสียหาย และไม่สามารถลงได้อย่างเต็มที่เพราะ กังวลกับปริมาณน้ำที่อาจจะน้อยกว่าปกติในช่วงที่ปลาจะโต..โดยเฉพาะเดือนมกราคม ปีหน้า เชียงใหม่แนวโน้มปลาเนื้อจะขาดในช่วงต้นปี

ภาคกลาง จังหวัด อุทัยธานี , ชัยนาท , สิงห์บุรี , อ่างทอง , สุพรรณบุรี , อยุธยา , กาญจนบุรี , นครปฐม , สระบุรี , ปทุมธานี

- แม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีค่อนข้างมาก เนื่องจารับน้ำจากภาคเหนือ ทำให้น้ำท่วมเอ่อล้นตลิ่งทั้ง สองฝั่ง ตั้งแต่ จ.อุทัยธานี จนถึงอยุธยา พื้นที่การเลี้ยงบางส่วนได้รับความเสียหาย การลงลูกปลาและจับปลาเนื้อทำได้ค่อนข้างลำบาก กระแสน้ำค่อนข้างแรง คาดว่าคงต้องใช้เวลาในการระบายน้ำหลายสัปดาห์

- แม่น้ำน้อย พื้นที่ตั้งแต่ ชัยนาท , สิงห์บุรี , อ่างทอง , อยุธยา ที่อยู่ในบริเวณแม่น้ำน้อย ได้รับผลกระทบมากเนื่องจาก ประตุประตูระบายน้ำที่ จ.ชัยนาทได้ระบายน้ำเข้าแม่น้ำน้อยเพิ่มมากขึ้น เพราะเขื่อนเจ้าพระยาไม่สามารถรับน้ำได้อีก สองฝั่งแม่น้ำน้อยบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูง ความเสียหาย ไม่มาก นัก แต่ผลผลิตไม่ต่อเนื่อง

- แม่น้ำท่าจีน พื้นที่เขต จ.สุพรรณบุรี มีการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทำให้ พื้นที่ใน จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นที่ลุ่มรับน้ำในปริมาณค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก อ. ศรีประจัน กระชังปลายังไมเสียหายเนื่องจากน้ำท่วม แต่ต้องระวังตอนช่วงน้ำลด จากน้ำเสียที่ท่วมขังนาน

- แม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก เนื่อง จาก ปริมาณน้ำมากและกระแสน้ำแรง ความเสียหาย มากกว่า 60 % การลงปลาชุดใหม่ต้องชะลอ ปริมาณปลาที่เหลือไม่มากนัก

- สรุป ..พื้นที่ภาคกลางความเสียหาย จากน้ำท่วมค่อนข้างมาก ส่วนที่ไม่เสียหาย ก็ ทำงานลำบาก ทั้งการขนอาหาร จับปลาใหญ่ การลงปลาชุดใหม่น้อย ปริมาณปลาจับหนีน้ำยังไม่มาก ราคาที่จับยังสูงพอสมควร 45-47 บาทต่อ กก. แต่คาดว่าแนวโน้มราคาทรงตัว เข้าเทศกาลกินเจ ราคาปลายังไม่ตกมาก ปริมาณปลาใหญ่ยังน้อย ส่วนใหญ่เก็บปลาไว้เก็งราคา แต่ต้องระวังช่วงน้ำลด เพราะ จะมีปัญหาจากน้ำเสียเนื่องจากน้ำขังนาน

ภาคอิสาน จังหวัด นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ศรีษะเกษ , อุบลราชธานี , ชัยภูมิ , มหาสารคาม , ขอนแก่น , ร้อยเอ็ด , ยโสธร

- แม่น้ำมูล ตั้งแต่ จ. นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ศรีษะเกษ , อุบลราชธานี ปริมาณน้ำมาก ส่วนใหญ่น้ำจะท่วมบริเวณสองฝั่ง ของลำน้ำ ความเสียหาย ส่วนใหญ่ จะอยู่ในเขต จ. อุบลราชธานี เนื่องจากการเลี้ยงที่หนาแน่น ( ปลานิล ) ส่วนปลาทับทิมเสียหายไม่มากนัก เพราะปริมาณการเลี้ยงยังน้อย การลงลูกปลาขาดช่วงและผลผลิตไม่ต่อเนื่อง การเข้าออก และลำเลียง ลำบาก

- แม่น้ำชี ปริมาณน้ำไหลผ่าน จ.ชัยภูมิ , มหาสารคาม , ขอนแก่น , ร้อยเอ็ด , ยโสธร , มีปริมาณน้ำมากบางพื้นที่น้ำท่วมเอ่อล้นตลิ่ง การเสียหาย ไม่มากนัก..>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank