>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

Transsexual Food Processing

Generally, embryo productions of large farms are not much different but the efficiency of gender-changing operation depends mainly on transsexual food processing.

Phum Thai farm is the first farm in the country, which employs high-speed mixing under pressure machine in its food processing system, the same technology as that for baby shrimp’s food processing. This machine allows solutions to be thoroughly mixed and extremely absorbed due to the pressure in mixing tanks. The resulting transsexual food will have consistent quality in every production lot.

  • Utilize solvents that can sublimate fast. Processing machines employ the technique that allows solvent to sublimate without using heat. The produced transsexual food is dried immediately after the mixing process is done. It also floats better, though consisting of protein for more than 50%. Because the food can be packed in sealed bags immediately without baking or air-drying, this can solve the problems of food moistening in the rainy season, and, food preserving in temperature-controlled rooms.
  • To produce millions of transsexual fish per month, it requires large amount of food. Hence, each food production must acquire hundred kilograms or more. If the machines and operators are not delicate enough, the produced food will not carry consistent quality, which may cause incomplete gender-changing problems that the fish can still lay eggs.
อาหารแปลงเพศบรรจุในถุงปิดผนึก
อาหารแปลงเพศบรรจุในถุงปิดผนึก
 
ห้องเย็นอย่างง่าย
ห้องเย็นอย่างง่าย
เครื่องไฮสปีดมิกซ์ภายใต้ความดัน ระบบอัตโนมัติ
เครื่องไฮสปีดมิกซ์ภายใต้ความดัน ระบบอัตโนมัติ
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :เครื่องบดวัตถุดิบ
เครื่องบดวัตถุดิบ
blank
 ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
blank
เครื่องร่อนวัตถุดิบ
เครื่องร่อนวัตถุดิบ
blank