>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

Phum Thai Farm’s Production

1. Phum Thai Farm is located at 18/1 Moo 5, Bansang Subdistrict, Bansang District, Prachinburi Province 25150. It has developed producing techniques that become specific operations of the farm, which yield good strains that grow rapidly. The ready-for-sale transsexual fry can be detected with naked eyes for their male external characteristics which is dark body, Fin and tail are red. (Differences between the unchanged- and the transsexual-fish can be clearly noticed.)

The production of the farm is an upbringing in biological systems without any antibiotics in all production steps. Therefore, the resulting fry are naturally healthy and highly resistant to diseases.

The farm employs its self-fermented microorganisms in order to control diseases and to re-condition 2000-3000 liters of water every day, alternatively between the ponds of the breeding parents and those of the fry, which results in extremely healthy and strong fish.

2. The gender-changing process of the Nile- and Red-Tilapias is considered as a semi-craftsmanship production that its essences are people. With skills, expertises, and delicacy in every step of the practitioners, this yields the fry that are of good quality, grow rapidly with high survival rate, and, meet customers’ needs.

3. Machinery and equipments can provide more efficient, speedy, and easy operations. However, the machines currently applied in the gender-changing process of Nile- and Red-Tilapias have not exceeded 30% of the all production process, such as nurturing the transsexual fry, producing transsexual food, selecting the breeding parents, managing water system, size-grading before sale, and, packaging and transporting, etc. These steps are important for the qualities of the fry produced from different farms. Therefore, whether it is a large or small farm, it can well produce transsexual fry of the same quality depending on delicacy and ability of the farm personnel.

กระชังอนุบาล พร้อมระบบออกซิเจน
กระชังอนุบาล พร้อมระบบออกซิเจน
 
บ่อคอก พ่อ-แม่พันธุ์
บ่อคอก พ่อ-แม่พันธุ์
ระบบการผลิตของฟาร์ม  : ติดตั้งเครื่องสปริงเกอร์ทำฝนเทียม
ติดตั้งเครื่องสปริงเกอร์ทำฝนเทียม
 
ถังหมักจุลินทรีย์
ถังหมักจุลินทรีย์
ระบบการผลิตของฟาร์ม : ปลาทับทิมรุ่น
ปลาทับทิมรุ่น
 
ระบบการผลิตของฟาร์ม : ปลานิลรุ่น
ปลานิลรุ่น
สภาพพื้นที่ของฟาร์ม ภูมิไทย
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :โรงเรือนเพาะฟักและถังเก็บน้ำ
โรงเรือนเพาะฟักและถังเก็บน้ำ
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม : ควบคุมมอเตอร์ต่างๆ ระบบอัตโนมัติ
ควบคุมมอเตอร์ต่างๆ ระบบอัตโนมัติ
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :บ่อพ่อ-แม่พันธุ์ ปลาสำหรับเก็บไข่
บ่อพ่อ-แม่พันธุ์ ปลาสำหรับเก็บไข่
blank
 ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
blank
ปลานิลธรรมดา (คละเพศ) หางไม่แดง
ปลานิลธรรมดา (คละเพศ) หางไม่แดง
blank