>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

Breeding Parent

Current strains of the Nile- and Red-Tilapias in Thailand have been evolved into top-ranked classes in the world. Strains derived by both government and private sectors hardly differ much. However, the management and fish selection process in order to get good breeding parents can differ in detailed techniques for each farm, essentially requiring expertises and skills of the practitioners.

  • Phum Thai farm mainly uses imported strains (to prevent closely-related bloods), which grow rapidly with large structures and give good fillets, to mate with the Thai-developed strains in order to obtain the fry that are healthy and fast-growing, give good fillets, are well tolerant to environments in the country.
  • The breeding parents must be fully healthy without external parasites and infections. The farm applies random checks from time to time.
  • Using large breeding parents, their eggs are large, which, after hatching, the resulting fry will grow faster and be more robust.
  • Use high-quality food, providing Vitamins and Probiotics according to the program.
  • Phum Thai farm mainly uses imported strains (to prevent closely-related bloods), which grow rapidly with large structures and give good fillets, to mate with the Thai-developed strains in order to obtain the fry that are healthy and fast-growing, give good fillets, are well tolerant to environments in the country.
กระชังเก็บไข่พ่อ-แม่พันธุ์
กระชังเก็บไข่พ่อ-แม่พันธุ์
 
กระชังเก็บไข่พ่อ-แม่พันธุ์
กระชังเก็บไข่พ่อ-แม่พันธุ์
พ่อ-แม่พันธุ์สำรองพักในกระชังในบ่อ
พ่อ-แม่พันธุ์สำรองพักในกระชังในบ่อ
 
บ่อคอก พ่อ-แม่พันธุ์
บ่อคอก พ่อ-แม่พันธุ์
สายพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ
สายพันธุ์ปลาจากต่างประเทศ
 
 ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
ลูกปลาจากต่างประเทศ
ลูกปลาจากต่างประเทศ
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :แนววางกระชังพ่อ-แม่พันธุ์
แนววางกระชังพ่อ-แม่พันธุ์
blank
ลูกปลาจากต่างประเทศ
ลูกปลาจากต่างประเทศ
blank
เครื่องอัดสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
เครื่องอัดสปริงเกอร์ขนาดเล็ก
blank
สเปรย์น้ำเพิ่มออกซิเจน
สเปรย์น้ำเพิ่มออกซิเจน
blank
กล่องขนส่งลูกปลาจากต่างประเทศ
กล่องขนส่งลูกปลาจากต่างประเทศ
blank