>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

Packaging and Shipping

  • The farm offers shipping both in tanks and in bags.
  • The tank system is suitable for shipping large amounts of fish for long distances by car, which makes transportation costs less expensive. The fish can stay for 30 hours in the shipping tanks that can maintain a constant temperature for a long time, with a good oxygen releasing system, so the fish are delivered to customers safely and in perfect conditions.
  • The bag system can be transported by cars and by planes (put inside another foam box).
  • Water used in shipping is prepared by filtration plants that sterilize it through a UV (Ultraviolet light) system without adding disinfectants in the bags.
  • During shipping, water’s temperature will be reduced every time.
  • The shipping bags are sealed with curved shape at the bottom to prevent fish from being stuck at the bag’s corners, and, printed with the “Phum Thai farm” logo on them.
เตรียมปลา บรรจุกล่องโฟม
เตรียมปลา บรรจุกล่องโฟม
 
เตรียมขนส่งทางเครื่องบิน
เตรียมขนส่งทางเครื่องบิน
ปลารุ่น ขนาดลงกระชัง
ปลารุ่น ขนาดลงกระชัง
 
รถหกล้อ พร้อมถังบรรจุขนาดใหญ่
รถหกล้อ พร้อมถังบรรจุขนาดใหญ่
ถุงบรรจุซีลโค้งก้นถุง ปลาไม่ติดมุม
ถุงบรรจุซีลโค้งก้นถุง ปลาไม่ติดมุม
 
รถปิ๊คอัพขนส่งได้เร็ว
รถปิ๊คอัพขนส่งได้เร็ว
นำน้ำกรองในโรงฟักมากรองอีกครั้ง น้ำจะใสขึ้น ผ่าน UV ฆ่าเชื้อ ก่อนนำมาใช้แพ็คปลา
นำน้ำกรองในโรงฟักมากรองอีกครั้ง น้ำจะใสขึ้น ผ่าน UV ฆ่าเชื้อ ก่อนนำมาใช้แพ็คปลา
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :บรรจุถุงด้วยน้ำที่ใส สะอาด ไม่ต้องใช้ยา
บรรจุถุงด้วยน้ำที่ใส สะอาด ไม่ต้องใช้ยา
blank
สุ่มนับจำนวน
สุ่มนับจำนวน
blank
ปลาขนาด 0.4 กรัม ขนถัง 500,000 ตัว
ปลาขนาด 0.4 กรัม ขนถัง 500,000 ตัว
blank