>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

Resting Pond for Sale

  • Ready-for-sale fish are sorted to be consistent in size by using specific tools that cause no wound and minimize scale losing, which reduce infections and mortality after releasing the fish into the growing ponds.
  • The resolution of the sorting tools is not exceeding 0.5 mm in width, which makes the sold fish carry no mistaken sizes. After being released to the pond, the fish will grow consistently in size and give good fillets that can be sold at better prices.
  • Resting fish basins, used before packaging, have tile foundation and are thoroughly cleaned after each use in order to reduce the accumulation of germs.
  • Using water filtering system the same as in nurturing houses, the water is clear and clean. Water spraying and air circulating systems, which increase oxygen, operate under automated control systems.
  • Resting in the basin for 12-24 hours before being packed, the fish are soaked in concentrated microorganisms with absolutely no use of antibiotics during transportation. As the farm’s specific method, a waste reducing technique is also applied.
  • Checking for the conditions and the quanitities before being packed and shipped, the fish delivered to customers are in completely healthy and strong with the amounts as ordered.
เช็คน้ำหนัก พร้อมนับจำนวน
เช็คน้ำหนัก พร้อมนับจำนวน
 
หัวเชื้อจุลินทรีย์และกากน้ำตาล
หัวเชื้อจุลินทรีย์และกากน้ำตาล
 ปลาพร้อมจำหน่าย
ปลาพร้อมจำหน่าย
 
 ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
ปลานิลแปลงเพศที่โตเร็ว ต้องหางแดง
อ่างพักปลา ปูกระเบื้อง
อ่างพักปลา ปูกระเบื้อง
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :ใช้จุลินทรียเข้มข้นเป็นตัวควบคุมเชื้อ
ใช้จุลินทรียเข้มข้นเป็นตัวควบคุมเชื้อ
blank
ระบบลมใต้น้ำ
ระบบลมใต้น้ำ
blank
สเปรย์น้ำตลอดการพักปลา
สเปรย์น้ำตลอดการพักปลา
blank
ถ่ายน้ำในระหว่างการพักปลา
ถ่ายน้ำในระหว่างการพักปลา
blank
ขนาดอ่างเทียบกับคน
ขนาดอ่างเทียบกับคน
blank