>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

การผลิตปลารุ่นเพื่อการเลี้ยงในกระชัง

  • ฟาร์ภูมิไทย จะมีการผลิตปลาทับทิมและปลานิลรุ่น ( ขนาด 10 กรัม ต่อตัวขึ้นไป ) เพื่อใช้เป็นปลาสำหรับปล่อยลงเสี้ยงในกระชังแบบหนาแน่นโดยเฉพาะ ( ต้องการปลารุ่นติดต่อฝ่ายขายล่วงหน้า)
  • การอนุบาลเพื่อผลิตปลารุ่นของฟาร์ม จะเป็นการอนุบาล แนวใหม่สำหรับการเลี้ยงในกระชังเท่านั้น โดยจะใช้พันธุ์ปลาที่โตเร็ว แข็งแรง และปล่อยอนุบาลที่ความหนาแน่นสูง มากกว่า 200,000 ตัว ต่อ ไร่ เพื่อให้ลูกปลาคุ้นเคยกับการเลี้ยงอย่างหนาแน่น เช่นเดียวกับการเลี้ยงในการะชัง ปลาจะกินอาหารเก่ง ใช้อารหารคุณภาพดี โปรตีนสูง เสี้ยงอาหารเต็มที่ เพื่อให้ลูกโตเร็วและมีโครงสร้างของปลารุ่นที่ดี
  • ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการอนุบาล ทุกขั้นตอนทำให้ลูกปลาแข็งเรง โดยธรรมชาติ ทำการจับครั้งเดียวทั้งบ่อเพื่อให้เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมด
  • การคัดขนาดปลาของฟาร์ม จะใช้เครื่องมือเฉพาะที่ลดการเกิดบาดแผลหรือทำให้เกล็ดปลาหลุด เพื่อลดความเครียด ป้องกันการติดเชื้อ และมีขนาดที่สม่ำเสมอ
  • ฟาร์มมีผู้ปฎิบัติที่ชำนาญและเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ขนย้ายตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้พักปลาที่ดี ทำให้ปลารุ่นของฟาร์มมีความแข็งแรง เมื่อปลาส่งถึงกระชังลูกค้าจะไม่อ่อนเพลีย มีอัตรารอดสูง
  • มีระบบขนส่งปลารุ่นโดยเฉพาะ สามารถควบคุมอุณหภูมิและออกซิเจนได้ดี
  • ปลารุ่นก่อนส่งลูกค้า จะทำการพักปลาในอ่างปูนเพื่อให้ปลาขับถ่ายและตรวจสอบจำนวน ปลาจะแข็งแรงมากกว่าการพักในบ่อดิน เมื่อทำการขนส่งน้ำในถังขนส่งจะใสไม่เป็นตะกอน
ระบบการผลิตของฟาร์ม : สเปรย์น้ำตลอดการพักปลาก่อนส่ง
สเปรย์น้ำตลอดการพักปลาก่อนส่ง
 
ระบบการผลิตของฟาร์ม : ปลาขนาด 30 ตัวต่อกิโลกรัม
ปลาขนาด 30 ตัวต่อกิโลกรัม
ระบบการผลิตของฟาร์ม  : ปลานิลรุ่นพร้อมส่งถึงลูกค้า
ปลานิลรุ่นพร้อมส่งถึงลูกค้า
 
ระบบการผลิตของฟาร์ม : รถปิคอัพขนได้เร็วไช้เวลาน้อย
รถปิคอัพขนได้เร็วไช้เวลาน้อย
ระบบการผลิตของฟาร์ม : รถหกล้อขนปลาแยกถังได้
รถหกล้อขนปลาแยกถังได้
 
ระบบการผลิตของฟาร์ม : รถหกล้อขนปลาได้มากและไกล
รถหกล้อขนปลาได้มากและไกล
พื้นที่ผลิตปลารุ่น
blank
ลูกพันธุ์ที่แข็งแรง โตเร็ว
ลูกพันธุ์ที่แข็งแรง โตเร็ว
blank
ปลานิลตัวเล็ก
ปลานิลตัวเล็ก
blank
ปลาที่เลี้ยงในบ่อจะว่ายเข้าหาคน
ปลาที่เลี้ยงในบ่อจะว่ายเข้าหาคน
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม : ปลาที่แย่งกันกินอาหารในบ่อ
ปลาที่แย่งกันกินอาหารในบ่อ
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม : จับปลาครั้งเดียวทั่งบ่อ
จับปลาครั้งเดียวทั่งบ่อ
blank