>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

Transsexual Fry Nurturing

  • Gender-changing process begins at the hatcheries by preparing the fry to be in healthy conditions, while they are still in a pan.
  • Fry that hatch for 12-24 hours apart will vary in size. (However, they cannot be clearly differentiated with naked eyes.) Baby fry will be firstly sorted and transferred to the nurturing ponds with specific tools so that they are in similar sizes, which all can be sold at the same time without returning the fry of mistaken sizes to the nurturing ponds again. Customers then attain fresh and new fish from every production lot.
  • Label every fry production lot with corresponding codes in order to easily make follow-up check with customers.
  • Use microorganisms for controlling diseases and water quality; the use of antibiotics is strictly prohibited.
  • Install air-circulation systems to increase oxygen in the water for all floating baskets, which result in fry, with a high survival rate, that are healthy, consistent in size, and fast-growing.
  • Feed the fry with transsexual food for 7-8 meals per day for at least 21 days, and, train them to eat food well and be familiar with the feeders. After being released into the feeding ponds, the fish can swim to the surface quickly, eat a lot of food, and grow rapidly.
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
 
ติดรหัสลูกปลาทำให้ตรวจย้อนกลับได้
ติดรหัสลูกปลาทำให้ตรวจย้อนกลับได้
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
 
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
บ่ออนุบาล
 
หอยขมและกุ้งขาวในบ่ออนุบาล
หอยขมและกุ้งขาวในบ่ออนุบาล
ชั่งลูกปลาตุ้มตามจำนวน
ชั่งลูกปลาตุ้มตามจำนวน
blank
ระบบการผลิตของฟาร์ม :ปลาตุ้มที่พร้อมลงกระชังอนุบาล
ปลาตุ้มที่พร้อมลงกระชังอนุบาล
blank
ปลานิลที่พร้อมลงกระชัง
ปลานิลที่พร้อมลงกระชัง
blank
เครื่องปั้มลมผลิตออกซิเจน
เครื่องปั้มลมผลิตออกซิเจน
blank
ลูกปลาที่ได้ขนาดจำหน่าย
ลูกปลาที่ได้ขนาดจำหน่าย
blank
ให้อาหารวันละ 8 มื้อ
ให้อาหารวันละ 8 มื้อ
blank