>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

Fish Hatchery

  • It is an easy-to-clean farmhouse with excellent ventilation.
  • Water treatments through filtering and Bio-Balls improve water quality by adding oxygen without any chemicals used in the disinfected water of the hatchery. Water in this operation, though only filtered through different layers, is clear and clean.
  • Contaminated water from the hatchery will be treated with biological filtration system through a clarifier that contains carnivorous and herbivorous fish, which help eliminate any waste. The water is then conducted to a larger reservoir, and later, looped back into a sediment pond that uses microorganisms. Finally, it flows through the filtering system before it can be used the hatching process again.
  • Water used in the hatchery is then free of chemicals and disinfectants.
  • Hatching process of Phum Thai farm is classified as an open system, which hatching rates are lower than those of a closed system that requires chemical disinfection in the water at all time. Nonetheless, an advantage of an open system is that the baby fry will be stronger with higher surviving rates, when they are nurtured in the transsexual ponds. Consequently, the fry sold to farmers, who grow them for good fillets, will have higher surviving rates as well.
  • To prepare the hatching eggs, the farm uses only concentrated saline to clean them before putting them in hatching cones so that they are in the closest conditions to those of natural hatching.
ปลาตุ้มที่ถุงไข่แดงยังไม่หมด
ปลาตุ้มที่ถุงไข่แดงยังไม่หมด
 
ตัวอ่อนปลานิล
ตัวอ่อนปลานิล
ตัวอ่อนปลาทับทิม
ตัวอ่อนปลาทับทิม
 
ระบบกรองน้ำขนาดใหญ่
ระบบกรองน้ำขนาดใหญ่
 ใช้เกลือแทนสารเคมี
ใช้เกลือแทนสารเคมี
 
ใช้ตาชั่งดิจิตอลกันน้ำในโรงเพาะ
ใช้ตาชั่งดิจิตอลกันน้ำในโรงเพาะ
โรงฟักไข่ปลา
โรงฟักไข่ปลา
blank
โรงฟักไข่
โรงฟักไข่
blank
ล้างทำความสะอาดไข่ด้วยน้ำเกลือ
ล้างทำความสะอาดไข่ด้วยน้ำเกลือ
blank
ไข่ปลาในกรวยฟัก
ไข่ปลาในกรวยฟัก
blank
น้ำฟักไขใส สะอาด
น้ำฟักไขใส สะอาด
blank
ถาดวน รับตัวอ่อน ( ปลาตุ้ม )
ถาดวน รับตัวอ่อน ( ปลาตุ้ม )
blank