Back to Home

Author Topic: เตือนระวังโรคอันตรายช่วงหน้าฝน  (Read 3398 times)

Offline IUaO_IUaO

  • Webmaster Group
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 32
    • View Profile
คาดการณ์ว่าปีนี้ฝนจะตกชุกกว่าปกติ ซึ่งก็จะมีผลทำให้เชื้อโรคต่างๆ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น ซึ่งจะมีโรคสำคัญอยู่ 4กลุ่ม ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

กลุ่มที่ 1.โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะของโรค

2.โรคทางเดินหายใจ ได้แก่ หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม เป็นต้น

3.โรคไข้ฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสีส

4.โรคอื่นๆ เช่นน้ำกัดเท้า ตาแดง อันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง ที่หนีน้ำมาหลบในบ้าน เป็นต้น

คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรค

1.ประชาชนต้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

2.จะต้องช่วยกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน

3.ถ้ามีบาดแผลที่เท้าไม่ควรจะไปย่ำในแหล่งน้ำ เพราะอาจจะติดเชื้อโรคไข้ฉี่หนูเข้าทางแผลได้ ต้องสวมรองเท้าบู๊ต และเมื่อแช่น้ำแล้วต้องล้างเท้าให้สะอาดเสมอ

4.ต้องไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ สำหรับผู้ป่วยเมื่อมีอาการไอจาม ต้องใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกหรือใช้หน้ากากอนามัย

5.ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

6.เมื่อมีไข้ต้องเช็ดตัวลดไข้ หรือใช้ยาลดไข้ประเภทพาราเซตามอลร่วมด้วย ห้ามใช้ยากลุ่มแอสไพรินหรือยาแก้ปวดอย่างแรงกลุ่มเอนเสด (NSAID) ที่อาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายขึ้น ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 24-48ชั่วโมง ให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที